Liczba klientów – dane o działalności handlowej LIVECHAT SOFTWARE S.A.

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 czerwca 2015 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 10895. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 357 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 maja 2015 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 10538. Przed rokiem (1 czerwca 2014 r.) liczba klientów wynosiła 7717.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.