Liczba klientów – dane o działalności handlowej LIVECHAT SOFTWARE S.A.

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 kwietnia 2015 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 10219. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 320 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 marca 2015 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 9899. Przed rokiem (1 kwietnia 2014 r.) liczba klientów wynosiła 7209.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.