Liczba klientów - dane o działalności handlowej - czerwiec 2014

**

Raport bieżący 8/2014

**

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 czerwca 2014 r. liczba klientów, korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 7717. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 254 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 maja 2014 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 7463 (po wzroście o 244 w trakcie miesiąca). Przed rokiem (1 czerwca 2013 r.) liczba klientów wynosiła 5001.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.