Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 grudnia 2015 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 13167. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 423 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 listopada 2015 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 12744. Przed rokiem (1 grudnia 2014 r.) liczba klientów wynosiła 9302.Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.