Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Zarząd LIVECHAT Software S.A. (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na 1 sierpnia 2019 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 28.013. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 456 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 lipca 2019 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 27.557. Przed rokiem (1 sierpnia 2018 r.) liczba klientów wynosiła 25.097.

Pozytywny wpływ na osiągnięty wynik miało skrócenie bezpłatnego okresu testowego LiveChat (trial) z 30 do 14 dni.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisu www.livechatinc.com. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.