Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Zarząd LIVECHAT Software S.A. (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na 1 lipca 2019 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 27.557. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 292 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 czerwca 2019 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 27.265. Przed rokiem (1 lipca 2018 r.) liczba klientów wynosiła 24.891.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisu www.livechatinc.com. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.