Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Zarząd LIVECHAT Software S.A. (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na 1 marca 2019 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 26.379. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 165 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 lutego 2019 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 26.214. Przed rokiem (1 marca 2018 r.) liczba klientów wynosiła 23.691.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisu www.livechatinc.com. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.