Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 października 2015 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 12284. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 367 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 września 2015 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 11917. Przed rokiem (1 października 2014 r.) liczba klientów wynosiła 8702.Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.