Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Opublikowano: 2017–12–04 07:41

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na 1

grudnia 2017 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 22805. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 576 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 listopada 2017 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 22229. Przed rokiem (1 grudnia 2016 r.) liczba klientów wynosiła 17 771.Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisu

www.livechatinc.com. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.