Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Opublikowano: 2017-04-03 07:41

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na 1 kwietnia 2017 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 19251. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 504 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 marca 2017 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 18747. Przed rokiem (1 kwietnia 2016 r.) liczba klientów wynosiła 14532.Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisu www.livechatinc.com. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.