Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 września 2015 r. liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 11917. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 402 netto (uwzględniając odejścia). Dla porównania na początku poprzedniego miesiąca (1 sierpnia 2015 r.) liczba klientów Spółki wynosiła 11515. Przed rokiem (1 września 2014 r.) liczba klientów wynosiła 8495.Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta.