Liczba klientów rozwiązania LiveChat

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”) podaje do publicznej informacji wiadomość o osiągnięciu w dniu 5 czerwca 2020 r. liczby 30 tysięcy aktywnych i płacących klientów rozwiązania LiveChat.

Na koniec 2019 roku kalendarzowego Spółka miała 28,620 płacących klientów LiveChat. Na koniec roku finansowego 2019/20 (31 marca 2020) było to 28.784 klientów.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów www.livechat.com,www.chatbot.com,www.helpdesk.comorazwww.knowledgebase.ai. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego oraz liczby stanowisk wykupionych przez klienta. Intencją Zarządu jest informowanie w osobnych raportach bieżących o osiągnięciu przez poszczególne produkty istotnych kamieni milowych.