Liczba klientów ChatBot

Zarząd LIVECHAT Software S.A. („Spółka”) podaje do publicznej informacji wiadomość o osiągnięciu liczby tysiąca aktywnych i płacących klientów rozwiązania ChatBot.

W ocenie Zarządu, osiągnięcie poziomu 1 tysiąca klientów, stanowi ważny etap rozwoju produktu.

Spółka nie planuje podawać cyklicznie informacji o liczbie klientów ChatBot w osobnych raportach bieżących.