Korekta Raportu Półrocznego

Zarząd emitenta informuje, że w związku z tym, że do raportu półrocznego za I połowę 2015 roku obrotowego opublikowanego w dniu 26 listopada 2015 nie zostało dołączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, niezwłocznie opublikuje korektę raportu zawierającą powyższe sprawozdanie.