Kandydatura na członka Rady Nadzorczej

Opublikowano: 2017-12-14 15:03

Zarząd LIVECHAT SOFTWARE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 14 grudnia otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zgłoszenie kandydatury pana Michała Markowskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydaturę złożono w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym ma dzień 19 grudnia 2017 r.

Informacja dotycząca zgłoszenia, życiorys kandydata do Rady Nadzorczej, zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej i oświadczenie o niezależności stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: Zgłoszenie do Rady Nadzorczej (40kb) Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej (196kb) Oświadczenie o niezależności (392kb) Michał Markowski - Życiorys (385kb)