Informacja od akcjonariusza emitenta o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu.

Opublikowano: 2017-02-13 17:20

Podstawa prawna                                                                                   Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.    

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 13 lutego 2017 r. otrzymał informację od akcjonariuszy Mariusza Ciepłego, Jakuba Sitarza oraz Macieja Jarzębowskiego (łącznie „Akcjonariusze”) o rozpoczęciu przez Akcjonariuszy procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (dalej „Procedura ABB”), której celem jest sprzedaż do 1.033.523 akcji Spółki uprawniających do 4% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Firmą inwestycyjną wybraną przez Akcjonariuszy prowadzącą Procedurę ABB jest Trigon Dom Maklerski S.A.

Zgodnie z przekazaną przez Akcjonariuszy informacją, proces sprzedaży akcji zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu. Procedura ABB rozpocznie się niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu. Każdy z Akcjonariuszy z osobna w odniesieniu do posiadanych akcji Spółki zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Procedury ABB, w tym odwołania lub zakończona Procedury ABB, zmiany terminu realizacji Procedury ABB lub liczby oferowanych akcji Spółki.

W załączeniu przekazujemy informację otrzymaną od Akcjonariuszy.

Informacja od akcjonariusza emitenta o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (pdf, 576kb)