Dokumentacja na Walne Zgromadzenie

W nawiązaniu do raportu bieżącego 8/2021 dotyczącego zwołania na dzień 18 sierpnia 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd LIVECHAT Software S.A. przekazuje do publicznej wiadomości następujące dokumenty:

Powyższe dokumenty stanowią załączniki do raportu bieżącego.