Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/23
Wstępne szacunkowe przychody za IV kw. 2021/22 roku finansowego
Informacja o transakcji nabycia akcji Emitenta w trybie art.19MAR
Informacja o transakcji nabycia akcji Emitenta w trybie art. 19 MAR
Wstępne szacunkowe przychody za III kw. 2021/22 roku finansowego