Wstępne szacunkowe przychody za IV kw. 2020/21 roku finansowego
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/22
Wstępne szacunkowe przychody za III kw. 2020/21 roku finansowego