Informacja o akcjach i akcjonariacie

Struktura akcjonariatu

Udział w kapitale i głosach na Walne Zgromadzenie (w proc.)
Porozumienie Akcjonariuszy 47.1
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne 6.2
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 5.9
Freefloat 40.8