02.07.2021

Rada Nadzorcza LiveChat Software przyjęła Politykę Różnorodności dla Zarządu

Rada Nadzorcza 28 czerwca 2021 roku przyjęła “Politykę Różnorodności dla Zarządu LiveChat Software”. Przyjęte zasady będą stosowane nie tylko przez Radę w stosunku do Zarządu, ale również przez Zarząd wobec wszystkich członków zespołu LiveChat Software.

“LIVECHAT Software prowadzi działalność globalną, a jego produkty są wykorzystywane obecnie przez klientów z ponad 150 krajów świata. Biorąc pod uwagę przyjęte przez Spółkę: wizję Spółki („Customer communication without barriers” – „Komunikacja z klientami bez ograniczeń”) oraz misję Spółki („Help people and businesses communicate better and fully express themselves” – „Wspieranie ludzi i firm w lepszym komunikowaniu i wyrażaniu siebie”) – zapewnienie różnorodności i różnych perspektyw w zespole Spółki oraz w Zarządzie Spółki ma szczególne znaczenie dla dalszego funkcjonowania oraz dynamicznego i jednocześnie zrównoważonego rozwoju” - czytamy w przyjętym dokumencie.

Różnorodność w rozumieniu “Polityki”, to dostrzeżenie wyjątkowości każdej osoby, jej niepowtarzalnych predyspozycji i kompetencji, niezależnie od dzielących różnic opartych na cechach widocznych i niewidocznych, wrodzonych i nabytych.

Rada Nadzorcza zobowiązała się m.in. do tego, że będzie dążyć do tego, aby skład każdego Zarządu Spółki był różnorodny także pod względem płci z udziałem mniejszości w składzie Zarządu na poziomie nie niższym niż 30%. Obecnie w skład Zarządu wchodzą dwie osoby: Mariusz Ciepły i Urszula Jarzębowska.

Z dokumentem można zapoznać się TUTAJ.