26.02.2020

Przychody LiveChat Software wyższe o 16,5% a zysk netto o 15,1% w III kw. 2019/20 r. obr.

W III kwartale roku finansowego 2019/20 skonsolidowane przychody grupy LiveChat Software wyniosły 32,4 mln zł a zysk netto 15,8 mln zł. Narastająco, w ciągu trzech kwartałów, przychody wzrosły o 18,8% do 94,9 mln zł a zysk netto o 11,5% do 47,0 mln zł. Spółka bardzo intensywnie zaczęła rok kalendarzowy.

“_Początek 2020 roku obfitował w bardzo ważne dla nas wydarzenia. Mogliśmy ogłosić, że ChatBot ma już pierwszy tysiąc płacących klientów, a tymczasem w LiveChat zmieniliśmy model cenowy do czego przygotowywaliśmy się od dawna. Osobiście bardzo się cieszę z nabycia przez nas domeny livechat.com. To dla nas wydarzenie symboliczne, ale w praktyce będzie stanowić mocne wsparcie działań marketingowych_” - powiedział prezes Mariusz Ciepły.

Od nowego roku Spółka zmieniła również sposób raportowania. Nie podaje już miesięcznych danych nt. liczby klientów LiveChat, zamiast tego upublicznia wstępne, szacunkowe dane nt. skonsolidowanych przychodów.

“_Nasz biznes się zmienia i dostosowujemy do tego nasze raporty. Robimy krok do przodu, bo analitycy nie muszą już próbować szacować naszych przychodów na podstawie liczby klientów LiveChat. Po prostu podajemy same przychody i to uwzględniając inne, coraz ważniejsze dla nas źródła przychodów, takie jak kolejne produkty a także marketplace_” - podkreślił szef LiveChat Software. Spółka praktycznie całość przychodów generuje w walucie amerykańskiej, dlatego podaje wstępne przychodów w dolarach, co pozwala najlepiej oszacować jak rozwija się biznes.

Model biznesowy Spółki pozwala jej notować bardzo wysokie branże operacyjne. W ciągu 9 miesięcy marża brutto na sprzedaży wyniosła 85,3%, marża operacyjna 61,4% a marża netto 49,4%. Wypracowane przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej to 51,4 mln zł.

W trzecim kwartale roku finansowego Spółka wypłaciła akcjonariuszom pierwszą zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy a na koniec grudnia dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 39,4 mln zł.

Zakup domeny livechat.com będzie widoczny w przepływach pieniężnych za IV kwartał. Niezależnie od tej transakcji LiveChat Software podtrzymuje swoją politykę dywidendową.

“_Mamy zamiar przeznaczać na dywidendą maksymalną kwotę na jaką pozwalają nam przepisy, a także wypłacać zaliczki na jej poczet_” - zaznaczył Mariusz Ciepły.

LiveChat Software

LiveChat Software działa na rynku usług “customer service” i jest jednym z liderów globalnego rynku rozwiązań typu live chat. Jego produkt LiveChat wspiera firmy w zakresie obsługi klienta, wsparcia sprzedaży online i generacji leadów. Dzięki niemu partnerzy LiveChat mogą pozostać w kontakcie ze swoimi klientami w każdym miejscu i czasie. Inne produkty Spółki to ChatBot i HelpDesk oraz KnowledgeBase.

LiveChat Software zatrudnia ponad 160 specjalistów w swojej siedzibie we Wrocławiu. Od blisko sześciu lat jest też spółką notowaną na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z rozwiązania LiveChat korzysta ponad 28 tysięcy firm z ok. 150 krajów, a z produktu ChatBot ponad 1000 klientów z więcej niż 30 krajów.