16.07.2021

LiveChat w segmencie spółek rodzinnych GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła segment spółek rodzinnych do którego zakwalifikowano m.in. LiveChat Software.

Kwalifikacja spółek do segmentu wynika z wytycznych Komisji Europejskiej: spółka giełdowa jest firmą rodzinną jeżeli osoba, która założyła albo przejęła firmę, wraz z jej rodziną i zstępnymi posiadają łącznie co najmniej 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej firmy” - poinformowała GPW w komunikacje prasowym.

Więcej informacji jest dostępnych w komunikacie GPW. Lista spółek zakwalifikowanych do segmentu znajduje się tutaj.