25.06.2021

LiveChat Software zanotował ponad 100 mln zł zysku w 2020 roku finansowym, wzrost o 31,6%

Skonsolidowany zysk netto LiveChat Software wzrósł w 2020/21 roku finansowym (zakończonym 31 marca) o 31,6% do 100,16 mln zł. Grupa wypracowała w tym okresie 179,01 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 36,8% w skali roku.

“Już w marcu nasze powtarzalne miesięczne przychody (MRR) przekroczyły poziom 12 mln dolarów. W tej chwili roczna wartość naszych przychodów abonamentowych (Annual Run Rate - ARR) przekracza 50 mln dolarów. W okresie globalnej pandemii nasze rozwiązania pomogły wielu firmom w kontynuacji biznesu, komunikacji z klientami, czy przejściu na model pracy zdalnej. Rola komunikacji w internecie będzie jednak nadal rosła, a nasza misja likwidacji barier w tym procesie stanie się jeszcze ważniejsza”- powiedział Mariusz Ciepły, prezes LiveChat Software.

W ciągu roku zespół LiveChat zwiększył się ze 169 do 212 osób. To odpowiedź na wyzwania stojące przed Grupą: rozwój technologiczny jej rozwiązań, budowę nowych funkcjonalności, oferty dla klientów “enterprise”, rozwój działu sprzedaży, działania marketingowe wspierające pozyskiwanie nowych klientów. W okresie pandemii LiveChat przeszedł na model oparty głównie na pracy zdalnej. Dzięki czemu z Grupą współpracują już osoby nie tylko z Wrocławia, ale innych miast Polski a także z Bostonu, Londynu i Madrytu.

“Taka zmiana organizacji pracy to olbrzymie wyzwania dla działu HR. W ciągu roku wdrożyliśmy rozwiązania umożliwiające zdalną rekrutację, ale też staramy się jak najlepiej wspierać naszych ludzi w nowych warunkach i dbać o ich zdrowie psychiczne”- podkreśliła CPO (Chief People Officer) Agnieszka Susidko.

LiveChat organizuje szereg aktywności online dla swoich współpracowników, uruchomił też anonimowy program “assistance” - umożliwiający psychologiczne wsparcie dla członków zespołu i ich najbliższych. W formie online prowadzone są takie programy jak “LiveChat Academy”, w którym koledzy dzielą się wiedzą między sobą, ale też “Side Project Day” - dzień, w trakcie którego zespoły, złożone z osób na co dzień nie pracujących ze sobą, przygotowują wspólny projekt. Sukces tego ostatniego pomysłu spowodował, że Side Project Day został rozszerzony na cały tzw. “sprint” (dwutygodniowy okres, na jaki Spółka planuje swoje prace).

Rozwojowi Spółki towarzyszyły istotne zmiany organizacyjne. W maju 2020 roku “wypłaszczono” jej strukturę organizacyjną, zwiększając m.in. liczbę “CXO” (dyrektorów) do siedmiu.

WYNIKI FINANSOWE

Skonsolidowane przychody zanotowane w roku finansowym wyniosły 179,01 mln zł, a zysk netto na poziomie Grupy 100,16 mln zł. EBITDA wzrosła w tym okresie o 32,2% do 116,90 mln zł, a zysk operacyjny o 30,7% do 107,11 mln zł.

Pomimo znaczącego wzrostu zatrudnienia, Grupa ciągle notuje bardzo wysokie marże operacyjne. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 84,4%, a rentowność netto 56%.

W samym IV kwartale przychody wzrosły o 33% do 48,05 mln zł a EBITDA o 24% do 32,20 mln zł. Zysk netto wyniósł 27,51 mln zł - minimalnie mniej niż przed rokiem, co wynika z faktu, że wtedy to w ostatnim kwartale rozpoznano pełen efekt wykorzystania programu IP Box, a w 2020/21 roku finansowym rozłożył się on na wszystkie kwartały.

Wyniki są zgodne z konsensusem. Średnia prognoz analityków siedmiu domów maklerskich (prognozy zebrane przez Spółkę - stan na 6 maja 2021 r.) wynosiła 47,8 mln zł przychodów i 27,3 mln zł zysku netto.

Wyniki finansowe to efekt zarówno wzrostu liczby klientów jej rozwiązań, jak również zwiększenia ARPU (średni przychód na klienta). W przypadku rozwiązania LiveChat liczba płacących klientów na koniec marca 2021 r. wyniosła 32.864 wobec 28.784 rok wcześniej. Liczba klientów LiveChat rosła w każdym miesiącu roku finansowego. W przypadku ChatBot liczba płacących klientów na koniec roku finansowego wyniosła 1874 wobec 1108 rok wcześniej.

Liczony w dolarach wzrost ARPU produktu LiveChat wyniósł ok. 17% w skali roku, podczas gdy wzrost ARPU ChatBot wyniósł ponad 57% w skali roku.

Spółka bardzo efektywnie generuje gotówkę. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły w minionym roku finansowym 106,49 mln zł wobec 75,82 mln zł rok wcześniej.

Zarząd potwierdził też Politykę Dywidendową, która zakłada przeznaczanie możliwie największej części zysku dla Akcjonariuszy i zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia na dywidendę 95,02 mln zł z 99,78 mln zł jednostkowego zysku LiveChat Software S.A. (3,69 zł na jedną akcję). Równocześnie poprosił też Radę Nadzorczą o zgodę na wypłatę drugiej zaliczki na poczet spodziewanej dywidendy. Miałaby ona wynieść 0,89 zł na akcję (czyli tyle samo co zaliczka wypłacona w styczniu 2021 roku).