25.02.2021

LiveChat Software zanotował 46,2 mln zł przychodów i 26,2 mln zł zysku netto w III kwartale

W III kwartale swojego roku finansowego LiveChat Software zanotował 46,2 mln zł przychodów i 30,4 mln zł zysku EBITDA - to wzrost o odpowiednio 42,8% i 43,7% od wyników zanotowanych przed rokiem. Zysk netto wyniósł 26,2 mln zł wobec 15,8 mln zł w analogicznym kwartale poprzedniego roku, na ten wynik wpływ miało rozpoznanie ulgi podatkowej IP Box.

“Pracujemy nad tym, żeby realizować cele jakie postawiliśmy sobie w naszej Konstytucji - zmieniać sposób w jaki firmy komunikują się ze swoimi klientami i likwidować bariery w komunikacji online. Między innymi dlatego ciągle mocno rozbudowujemy zespół” - powiedział prezes Spółki Mariusz Ciepły.

W trzech kwartałach roku finansowego, który rozpoczął się w kwietniu, przychody Grupy wzrosły o 38,1% do 131,0 mln zł, wynik EBITDA o 35,8% do 84,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 72,6 mln zł. Spółka praktycznie całość przychodów generuje w dolarze amerykańskim, dlatego na raportowane wyniki istotny wpływ ma kurs dolar/złoty.

Od początku 2020 roku LiveChat przedstawia wstępne szacunkowe przychody mierzone w dolarze, które najlepiej pokazują inwestorom fundamentalną sytuację Spółki. Tak mierzone przychody w III kwartale wzrosły o 44,9% w skali roku (12,18 mln USD wobec 8,41 mln USD rok temu) - w poprzednim kwartale wzrost wyniósł 39% rok do roku.

“Komunikacja online jest coraz ważniejsza dla firm, ale przede wszystkim dla ludzi na całym świecie. To nie jest nowy trend wywołany przez pandemię, choć na pewno znacznie go wzmocniła” - podkreślił Mariusz Ciepły.

W III kwartale LiveChat kontynuował m.in. rozbudowę działu sprzedaży, dzięki czemu do grona klientów Spółki dołączyły w tym okresie m.in.:

  • operator największego serwisu w kategorii “sport betting” w regionie Azji i Pacyfiku,
  • globalna firma IT o przychodach rzędu 10 miliardów dolarów,
  • firma z sektora usług finansowych zarządzająca aktywami w wysokości ponad 500 mld dolarów.

Sukces odniósł też dział prawny Spółki. W grudniu 2020 r. Spółka otrzymała informację o zarejestrowaniu przez amerykański urząd patentowy (USPTO) patentu ”metoda i system wyświetlania dla użytkowników końcowych powitań lub dedykowanych wiadomości na podstawie kwalifikatorów”.

Patent został udzielony na terenie Stanów Zjednoczonych i Spółce przysługuje ochrona prawna przez okres 20 lat. Opatentowane rozwiązanie używane jest w produkcie LiveChat i służy do wyświetlania użytkownikowi końcowemu niestandardowej wiadomości w oparciu o informacje zapisane w bazie danych.

“Zgłaszając patenty chronimy naszą przewagę konkurencyjną opartą na rozwiązaniach technologicznych. To pierwszy taki zatwierdzony wniosek, więc szczególnie dla nas ważny” - powiedziała Katarzyna Rogowska, szefowa zespołu prawnego Spółki. LiveChat Software prowadzi procesy mające na celu pozyskanie ochrony prawnej w USA dla kolejnych swoich rozwiązań.