01.07.2021

LiveChat Software rozpoczyna kolejny rok finansowy wzrostami, przychody rosną o 25,2% rok do roku

LiveChat Software rozpoczął kolejny rok finansowy wzrostem wskaźnika ARPU oraz liczby klientów swoich głównych produktów w I kwartale 2021/2022 roku. W efekcie ze wstępnych danych szacunkowych wynika, że skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o blisko 25,2% rok do roku.

Spółka szacuje, że w okresie kwiecień - czerwiec 2021 miała 13,02 mln USD przychodów wobec 12,66 mln USD w poprzednich trzech miesiącach i 10,36 mln USD przed rokiem.

Wartość powtarzalnych miesięcznych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) po raz pierwszy w historii LiveChat przekroczyła poziom 4,2 mln USD, z czego już ponad 5% MRR stanowią przychody ChatBota.

Zanotowany wzrost to efekt zarówno większej liczby klientów, jak i zwiększenia wskaźnika ARPU (średni przychód na klienta). Na koniec czerwca 2021 r. płacących klientów za produkt LiveChat było 33.358 a ChatBot 2.086. Wzrost ARPU produktu LiveChat wyniósł ok. 11% w skali roku, podczas gdy wzrost ARPU ChatBot wyniósł ponad 33% w skali roku.

Przedstawione dane są mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

Ponadto, począwszy od danych za IV kw. 2020/2021 publikacja raportów dot. wstępnych szacunkowych przychodów została przyspieszona w stosunku do analogicznych raportów.W efekcie różnice między szacunkami a ostatecznym wynikiem mogą być bardziej istotne (np. ze względu na tzw. “dunning” - proces odzyskiwania zaległych należności).