16.07.2021

LiveChat w segmencie spółek rodzinnych GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła segment spółek rodzinnych do którego zakwalifikowano m.in. LiveChat Software. “Kwalifikacja spółek do segmentu wynika z wytycznych Komisji Europejskiej: spółka giełdowa jest firmą rodzinną jeżeli osoba, która założyła albo przejęła firmę, wraz z jej rodziną i zstępnymi posiadają łącznie co najmniej 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej firmy” - poinformowała GPW w komunikacje prasowym. Więcej informacji jest dostępnych w komunikacie GPW. Lista spółek zakwalifikowanych do segmentu znajduje się tutaj.

02.07.2021

Rada Nadzorcza LiveChat Software przyjęła Politykę Różnorodności dla Zarządu

Rada Nadzorcza 28 czerwca 2021 roku przyjęła “Politykę Różnorodności dla Zarządu LiveChat Software”. Przyjęte zasady będą stosowane nie tylko przez Radę w stosunku do Zarządu, ale również przez Zarząd wobec wszystkich członków zespołu LiveChat Software. “LIVECHAT Software prowadzi działalność globalną, a jego produkty są wykorzystywane obecnie przez klientów z ponad 150 krajów świata. Biorąc pod uwagę przyjęte przez Spółkę: wizję Spółki („Customer communication without barriers” – „Komunikacja z klientami bez ograniczeń”) oraz misję Spółki („Help people and businesses communicate better and fully express themselves” – „Wspieranie ludzi i firm w lepszym komunikowaniu i wyrażaniu siebie”) – zapewnienie różnorodności i różnych perspektyw w zespole Spółki oraz w Zarządzie Spółki ma szczególne znaczenie dla dalszego funkcjonowania oraz dynamicznego i jednocześnie zrównoważonego rozwoju” - czytamy w przyjętym dokumencie.

01.07.2021

LiveChat Software rozpoczyna kolejny rok finansowy wzrostami, przychody rosną o 25,2% rok do roku

LiveChat Software rozpoczął kolejny rok finansowy wzrostem wskaźnika ARPU oraz liczby klientów swoich głównych produktów w I kwartale 2021/2022 roku. W efekcie ze wstępnych danych szacunkowych wynika, że skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o blisko 25,2% rok do roku. Spółka szacuje, że w okresie kwiecień - czerwiec 2021 miała 13,02 mln USD przychodów wobec 12,66 mln USD w poprzednich trzech miesiącach i 10,36 mln USD przed rokiem. Wartość powtarzalnych miesięcznych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) po raz pierwszy w historii LiveChat przekroczyła poziom 4,2 mln USD, z czego już ponad 5% MRR stanowią przychody ChatBota.

29.06.2021

LiveChat wprowadza nowe funkcjonalności zwiększające dostępność

LiveChat Software wprowadził do swojego flagowego produktu nowe funkcjonalności znacznie poprawiające dostępność. Dzięki nim tzw. Chat Widget (okienko czatu) stał się przyjazny dla rozwiązań czytających tekst i dostępny za pomocą klawiatury. Co więcej wszystkie domyślne ustawienia kolorów Chat Widget, mają współczynnik kontrastu 4,5 lub wyższy. Oznacza to, że LiveChat spełnia obecnie wytyczne dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1. LiveChat to dostawca rozwiązań komunikacyjnych dla biznesu wspierających m.in. generowanie leadów i sprzedaż online.

25.06.2021

LiveChat Software zanotował ponad 100 mln zł zysku w 2020 roku finansowym, wzrost o 31,6%

Skonsolidowany zysk netto LiveChat Software wzrósł w 2020/21 roku finansowym (zakończonym 31 marca) o 31,6% do 100,16 mln zł. Grupa wypracowała w tym okresie 179,01 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 36,8% w skali roku. “Już w marcu nasze powtarzalne miesięczne przychody (MRR) przekroczyły poziom 12 mln dolarów. W tej chwili roczna wartość naszych przychodów abonamentowych (Annual Run Rate - ARR) przekracza 50 mln dolarów. W okresie globalnej pandemii nasze rozwiązania pomogły wielu firmom w kontynuacji biznesu, komunikacji z klientami, czy przejściu na model pracy zdalnej.

15.04.2021

Prezentacja dla społeczności inderes.fi

Zespół relacji inwestorskich LiveChat Software przeprowadził 8 kwietnia 2021 r. prezentację dla społeczności inwestorów skupionych wokół serwisu Inderes.fi. Prezentację można pobrać TUTAJ, a zapis prezentacji jest dostępny TUTAJ.

01.04.2021

Kolejny kwartał LiveChat Software ze wzrostami, ponad 4 mln USD MRR

W IV kwartale roku finansowego 2020/21 LiveChat Software ponownie zanotował wzrost wskaźnika ARPU, oraz liczby klientów swoich głównych produktów. W efekcie ze wstępnych danych szacunkowych wynika, że skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o blisko 40% rok do roku. Spółka szacuje, że w okresie styczeń - marzec 2021 miała 12,66 mln USD przychodów wobec 12,17 mln USD w poprzednich trzech miesiącach i 9,07 mln USD przed rokiem. Wartość powtarzalnych miesięcznych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) po raz pierwszy w historii LiveChat przekroczyła poziom 4 mln USD.

25.02.2021

LiveChat Software zanotował 46,2 mln zł przychodów i 26,2 mln zł zysku netto w III kwartale

W III kwartale swojego roku finansowego LiveChat Software zanotował 46,2 mln zł przychodów i 30,4 mln zł zysku EBITDA - to wzrost o odpowiednio 42,8% i 43,7% od wyników zanotowanych przed rokiem. Zysk netto wyniósł 26,2 mln zł wobec 15,8 mln zł w analogicznym kwartale poprzedniego roku, na ten wynik wpływ miało rozpoznanie ulgi podatkowej IP Box. “Pracujemy nad tym, żeby realizować cele jakie postawiliśmy sobie w naszej Konstytucji - zmieniać sposób w jaki firmy komunikują się ze swoimi klientami i likwidować bariery w komunikacji online.

16.01.2021

Wzrost liczby klientów i ARPU w III kwartale roku finansowego

W III kwartale roku finansowego 2020/21 LiveChat Software zanotował wzrost wskaźnika ARPU, oraz liczby klientów swoich głównych produktów. W efekcie skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o blisko 45% rok do roku, wynika ze wstępnych danych szacunkowych. Spółka szacuje, że w okresie październik - grudzień 2020 miała 12 177 447 USD przychodów wobec 11 393 795 USD w poprzednich trzech miesiącach i 8 405 731 USD przed rokiem. Zanotowany wzrost to efekt zarówno większej liczby klientów, jak i zwiększenia wskaźnika ARPU (średni przychód na klienta).