Witamy w serwisie relacji inwestorskich LiveChat Software

Masz pytania do działu relacji inwestorskich?

lub sprawdź nasze wyniki poniżej

LiveChat w liczbach

Produkt LiveChat wspiera obsługę klienta i sprzedaż online u ponad 33 tysięcy naszych klientów ze 150 krajów świata.

{{ stock.current }} {{stock.change}}%
LVC {{stock.date}} {{stock.hour}} Details
{{stock.prev_close}} {{ currency }} {{stock.open}} {{ currency }} {{stock.min}} {{ currency }} {{stock.max}} {{ currency }}
+31,6%

wzrost zysku netto

See more
+45%

Wzrost przychodów w III kwartale 2020

See more
46,4 mln

Zysk netto w I półroczu 2020, zł

See more
16.07.2021

LiveChat w segmencie spółek rodzinnych GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła segment spółek rodzinnych do którego zakwalifikowano m.in. LiveChat Software. “Kwalifikacja spółek do segmentu wynika z wytycznych Komisji Europejskiej: spółka giełdowa jest firmą rodzinną jeżeli osoba, która założyła albo przejęła firmę, wraz z jej rodziną i zstępnymi posiadają łącznie co najmniej 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej firmy” - poinformowała GPW w komunikacje prasowym. Więcej informacji jest dostępnych w komunikacie GPW. Lista spółek zakwalifikowanych do segmentu znajduje się tutaj.

02.07.2021

Rada Nadzorcza LiveChat Software przyjęła Politykę Różnorodności dla Zarządu

Rada Nadzorcza 28 czerwca 2021 roku przyjęła “Politykę Różnorodności dla Zarządu LiveChat Software”. Przyjęte zasady będą stosowane nie tylko przez Radę w stosunku do Zarządu, ale również przez Zarząd wobec wszystkich członków zespołu LiveChat Software. “LIVECHAT Software prowadzi działalność globalną, a jego produkty są wykorzystywane obecnie przez klientów z ponad 150 krajów świata. Biorąc pod uwagę przyjęte przez Spółkę: wizję Spółki („Customer communication without barriers” – „Komunikacja z klientami bez ograniczeń”) oraz misję Spółki („Help people and businesses communicate better and fully express themselves” – „Wspieranie ludzi i firm w lepszym komunikowaniu i wyrażaniu siebie”) – zapewnienie różnorodności i różnych perspektyw w zespole Spółki oraz w Zarządzie Spółki ma szczególne znaczenie dla dalszego funkcjonowania oraz dynamicznego i jednocześnie zrównoważonego rozwoju” - czytamy w przyjętym dokumencie.

01.07.2021

LiveChat Software rozpoczyna kolejny rok finansowy wzrostami, przychody rosną o 25,2% rok do roku

LiveChat Software rozpoczął kolejny rok finansowy wzrostem wskaźnika ARPU oraz liczby klientów swoich głównych produktów w I kwartale 2021/2022 roku. W efekcie ze wstępnych danych szacunkowych wynika, że skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o blisko 25,2% rok do roku. Spółka szacuje, że w okresie kwiecień - czerwiec 2021 miała 13,02 mln USD przychodów wobec 12,66 mln USD w poprzednich trzech miesiącach i 10,36 mln USD przed rokiem. Wartość powtarzalnych miesięcznych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) po raz pierwszy w historii LiveChat przekroczyła poziom 4,2 mln USD, z czego już ponad 5% MRR stanowią przychody ChatBota.

Nasza misja i wizja

Our Mission: Help people and businesses communicate better and fully express themselves.

Our Vision: Customer communication without barriers.

Zobacz naszą prezentację