Witamy w serwisie relacji inwestorskich LiveChat Software

Masz pytania do działu relacji inwestorskich?

lub sprawdź nasze wyniki poniżej

LiveChat w liczbach

Produkt LiveChat wspiera obsługę klienta i sprzedaż online u ponad 30 tysięcy naszych klientów ze 150 krajów świata.

{{ stock.current }} {{stock.change}}%
LVC {{stock.date}} {{stock.hour}} Details
{{stock.prev_close}} {{ currency }} {{stock.open}} {{ currency }} {{stock.min}} {{ currency }} {{stock.max}} {{ currency }}
46,4 mln

Zysk netto w I półroczu 2020, zł

See more
+39%

Wzrost przychodów w II kwartale 2020

See more
+41%

Wzrost zysku netto w I kwartale

See more
26.11.2020

LiveChat Software zanotował 84,7 mln zł przychodów i 46,4 mln zł zysku netto w I poł. 2020/21 roku finansowego

Skonsolidowane przychody LiveChat Software w I połowie 2020/21 roku finansowego (rozpoczętego 1 kwietnia 2020) wyniosły 84,7 mln zł i były o 35,5% wyższe niż przed rokiem. Wynik EBITDA w tym okresie wzrósł o 31,8% do 54,3 mln zł. Skonsolidowany zysk netto, uwzględniający wpływ skorzystania z ulgi podatkowej IP Box, wyniósł w I połowie roku finansowego 46,4 mln zł. Wartość oszczędności podatkowej z tytułu skorzystania z ulgi wyniosła 6,2 mln zł. Równocześnie w II kwartale Spółka odnotowała negatywny efekt rozliczenia wpływu różnic kursowych (widoczny w koszcie własnym sprzedaży), który wyniósł 2,9 mln zł i istotnie wpłynął na wskaźniki efektywności.

16.10.2020

LiveChat z prawie 40-proc. wzrostem przychodów w II kwartale 2020/21

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software w okresie lipiec - wrzesień 2020 (II kwartał roku finansowego 2020/21) wyniosły 11 393 945 USD i były o 39% wyższe od osiągniętych w II kwartale 2019/20 roku finansowego. W analogicznym okresie poprzedniego roku (lipiec - wrzesień 2019) skonsolidowane przychody wyniosły 8 196 519 USD. W okresie kwiecień - czerwiec 2020 r. (I kwartał roku finansowego 2020/21) skonsolidowane przychody wyniosły 10 355 478 USD.

28.08.2020

LiveChat Software notuje blisko 38% wzrostu przychodów i ponad 41% wzrostu zysku netto

Skonsolidowane przychody grupy LiveChat Software w I kwartale 2020/21 roku finansowego (czyli okresie kwiecień - czerwiec) wyniosły 41,6 mln zł, a zysk netto 20,8 mln zł. Oznacza to wzrost o odpowiednio 37,9 i 41,4 proc. w stosunku do wyników sprzed roku. “Już w marcu, bardzo sprawnie przekształciliśmy się w organizację opartą całkowicie o pracę zdalną. Choć w lipcu ponownie otworzyliśmy ponownie nasze biuro, to pozostajemy firmą w której można pracować z każdego miejsca na świecie.

Nasza misja i wizja

Our Mission: Help people and businesses communicate better and fully express themselves.

Our vision: Customer communication without barriers.

Zobacz naszą prezentację